Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O Grupie

[Lab]orans jest interdyscyplinarną inicjatywą badawczo-dydaktyczną podjętą przez grupę pracowników naukowych Wydziału Historycznego UJ. Przedsięwzięcie koncentruje się na zagadnieniu pracy jako zjawisku historycznym i kulturowym. W szczególności przedmiotem zainteresowania jest cielesne doświadczenie pracy w przeszłości oraz jego dzisiejsze reprezentacje. 

Podzielamy pogląd, że praca jest jednym z najistotniejszych problemów społecznych i politycznych współczesnego świata. Łączy ona różne kwestie ważne dla toczonych obecnie debat, takie jak: nierówności społeczne, migracje, relacje państwo-jednostka, eksploatacja środowiska naturalnego.  

Punktem wyjścia dla działań podejmowanych w ramach grupy [Lab]orans są transformacje pracy i jej doświadczenia w ostatnich dwóch stuleciach. Ideą nam przyświecającą jest stworzenie przestrzeni dla dyskusji i refleksji nad skomplikowanym oraz nielinearnym przebiegiem tych przemian a także tworzonymi obecnie ich obrazami. 

Grupa skupia przedstawicieli różnych dyscyplin i dziedzin wiedzy: antropologię, historię, muzealnictwo, socjologię, literaturoznawstwo. W skład poszczególnych zespołów projektowych (zob. zakładkę projekty) wchodzą badacze pochodzący z renomowanych ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych.   Istotnym aspektem jej funkcjonowania jest wyjście poza akademię – współpraca z podmiotami otoczenia społecznego: muzeami i instytucjami kultury.