Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydarzenia

Słownik pracy był prezentowany na konferencji „Aneksy kultury. Narracja dostępność technologia” (17-18.11.2022), organizowanej przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. W ramach spotkania przedstawicielek i przedstawicieli środowisk naukowych oraz instytucji kultury i sztuki dyskutowano możliwości stosowania nowoczesnych technologii w upowszechnianiu wyników badań, kwestie dostępności, interakcji z odbiorczyniami oraz interdyscyplinarnej współpracy, a więc zagadnienia istotne w procesie pracy nad słownikiem.

 

W czasie długiego weekendu majowego Maciej Zawistowski jako tutor Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci uczestniczył w Wielodyscyplinarnym Obozie Naukowym w Falenicy koło Warszawy. Uczestnikami obozu byli uczniowie szkół średnich o różnorodnych zainteresowaniach naukowych, stypendyści programu "Zdolni" prowadzonego przez Fundusz. W czasie trzydniowych warsztatów Rzeczy w muzeum, które dotyczyły różnych podejść do muzealiów w przeszłości i współczesności, uczestnicy m. in. zapoznali się z Pomysłownikiem  grupy [Labo]rans i w oparciu o niego samodzielnie opracowywali wybrane obiekty.

Więcej o działalności Funduszu można dowiedzieć się na stronie internetowej: https://fundusz.org/

Maciej Zawistowski

Student Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach historia oraz etnologia i antropologia kulturowa, a także członek Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile i Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Zajmuje się historią społeczno-kulturową Ziem Zachodnich i Północnych, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska, zastosowaniem historii mówionej, a także muzealnictwem.

 

Członkinie grupy badawczej [Lab]orans wzięły udział w konferencji Museums and Movements, zorganizowanej przez International Association of Labour Museums, która odbyła się w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2021 r. w Montreuil pod Paryżem. Gospodarzem konferencji było Musée de l’Histoire Vivante.

Dr Katarzyna Maniak i Monika Widzicka przedstawiły referat pt. The thesaurus of the heritage of labor. A way to re-think the museum collection?, w którym opowiedziały o założeniach i rezultatach projektu „Tezaurus dziedzictwa pracy”, realizowanego przez grupę badawczą [Lab]orans we współpracy z Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie.  

Organizacja International Association of Labour Museums WORKLAB zrzesza muzea pracy z Europy i Ameryki Północnej. Wśród jej celów jest ochrona i interpretacja dziedzictwa pracy, a także popularyzacja zbiorów muzealnych związanych z kulturą klasy robotniczej, organizacją pracy i historią ruchów robotniczych. Jedną z form działalności WORKLAB jest organizacja corocznych konferencji, na których spotykają się praktycy i teoretycy zagadnień historii i dziedzictwa pracy. W konferencji Museums and Movements wzięły udział muzealniczki i muzealnicy między innymi z People’s History Museum w Manchesterze, Manitoba Museum w Winnipeg, Finnish Labour Museum w Tampere, Workers Museum w Kopenhadze, Museum of Work w Norrköping, German Exhibition for Occupational Safety and Health (DASA) w Dortmundzie.