Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dydaktyka

Kurs „The Cultural Heritage of Industrial Work"

Kurs „The Cultural Heritage of Industrial Work" jest inicjatywą dydaktyczną grupy badawczej [Lab]orans realizowaną wspólnie przez trzy uczelnie: Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Helsiński – członków aliansu UnaEuropa, oraz Uniwersytet w Oulu.  

Celem przedsięwzięcia jest zaangażowanie studentów z różnych środowisk akademickich i różnych kierunków studiów (historia, etnologia, archeologia, historia sztuki, media studies i inne)  w międzynarodową wymianę doświadczeń i wiedzy poprzez proces wspólnego uczenia się oraz udział w pracach badawczych (idea „research based-learning").  

Kurs prezentuje porównawczą perspektywę na jeden z istotnych problemów dzisiejszej Europy: jest nim pytanie o przyszłość dziedzictwa pracy przemysłowej (w górnictwie i hutnictwie) w epoce post-industrialnej, na progu fundamentalnych zmian w gospodarce energetycznej. Lokalny wymiar dziedzictwa jest m.in. przedmiotem prac własnych uczestników kursu w każdym z ośrodków.  
Zajęcia, adresowane do studentów powyższych uniwersytetów odbywają się w trybie hybrydowym: online na wspólnej platformie Moodle oraz stacjonarnie jako wyjazdowe i lokalne zajęcia terenowe i własne projekty dokumentacyjne pod opieką tutora.  

W roku akademickim 2021/22 w kursie wzięło udział 24 studentów z Finlandii i Polski, w tym duża grupa studentów z wymiany Erasmus+. Studenci uczyli się pod wspólną opieką Kirsti Salmi-Niklander (folklorystyka, Uniwersytet Helsiński), Marty Kurkowska-Budzan (historia, Uniwersytet Jagielloński), Tiiny  Äikäs (archeologia, Uniwersytet w Oulu) i Pete Pesonena (historia, Uniwersytet w Turku i Finnish Labor Archives ).

Uczestnicy kursu „The Cultural Heritage of Industrial Work"

Uczestnicy kursu "The Cultural Heritage of Industrial Work"

 

Fot. Mathilde Tassin